Skoleleder

Tilmelding til kurser og arrangementer skal ske via hjemmesiden eller til skoleleder Hanne Poulsen, Ahornvej 10, 5400 Bogense, enten på gribokursus@husflid.dk eller på tfl. 60 91 02 32.