Praktiske oplysninger

Blev medlem af Grindløse-Bogense Husflid og få indflydelse på foreningen og dens arbejde. Du får samtidigt 10% på vore kurser. Foreningen er organiseret i FORA. Du kan nedenfor se, hvordan du bliver medlem.


Information om medlemsskab af FORA
.

Som medlem af Grindløse-Bogense Husflid er du med til at støtte og sikre foreningens fremtidige virke.

Bogense-Grindløse Husflid er organiseret i oplysningsforbundet FORA og tilbyder aktiviteter og folkeoplysende kurser i håndværk, husflid og design.

Som medlem af Grindløse-Bogense Husflid, sikrer man sig at blive orienteret om alle foreningens aktiviteter og har mulighed for at øve indflydelse på foreningens arbejde ved at deltage på den årlige generalforsamling.

Kontingent:  150,- kr/person. 

Kontingent betales en gang årligt i januar måned. Beløbet overføres til foreningens konto 6860-0004005345 i Nordfyns Bank. Husk at skrive ’Kontingent <årstal>' i tekstfeltet og sørge for, at det klart fremgår af betalingen, hvem indbetaler er. Hvis du har udfyldt afsender felter med dit eget navn, så er det fint.

Nye medlemmer kan skrive en e-mail til kasserer@grindlose-bogense.husflid.dk og oplyse navn, adresse og telefon-/mobil-nummer. Det er de oplysninger, som vi registrerer på vore medlemmer.

Yderligere oplysninger får du ved at henvende dig til kasserer Marianne Nielsen på mobil 22 60 10 32 eller e-mail kasserer@grindlose-bogense.husflid.dk.  

Foreningen byder alle interesserede velkommen til at deltage i kurser og aktiviteter for både voksne og børn med hensyntagen til husflidens traditioner og fagenes fornyelse og altid med dygtige og inspirerende instruktører.

KONTAKT


Grindløse-Bogense Husflid
Formand: Marianne Nielsen
Rostrupvej 43
5485 Skamby

Skoleleder: Hanne Beck Poulsen

Telefon: 60 91 02 32

Mail: gribokursus@husflid.dk

CVR: 12407130


Medlem af Fora
;